Benedek Elek Óvoda Bakonyszombathely
Gyermekszemmel...

 

 

Benedek Elek Óvoda bemutatása

 

 

Óvodánk nagyon kedvező helyen, természetvédelmi területként nyilvántartott, zöld övezet (park), szomszédságában helyezkedik el. Ez annál inkább is hasznos, mivel közvetlenül tájékozódhatunk sétánk során, a környezet évszakonkénti változásairól. Megtapasztalhatjuk a növények, állatok természetes környezetét, és életmódját.

Az óvoda csoportszerkezete:

A két csoportba a gyermekek életkoruk alapján kerülnek. Az egyik csoportot képezi a 3-4-5- évesek csoportja, a másikat pedig az 5-6-7- évesek csoportja.

 Mindkét csoportban szakképzett óvónők és dajkák dolgoznak.

Az óvodába lépés előtt lévő 2-3 éves gyermekek számára a védőnővel közösen, ismerkedés céljából, Baba-Mama klub foglalkozást szervezünk.

 

 

Alapelvünk:

 

 Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot ad minden gyermeknek. 

 

Alapvető céljaink:

 • Az óvodások nyugodt, érzelem gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
 • Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése. Komplex élmények biztosításával, segítségével erős érzelmi kötődés kialakítása a gyermekek és a művészetek között.

Általános nevelési feladataink:

 

Az óvodások testi, lelki szükségleteinek kielégítése az erkölcsi-szociális, az esztétikai és az intellektuális érzelmek differenciálódásával.

 

Óvodánk napirendje: 

Időtartam   Tevékenység       

7°°-10°°    JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN

                        Játékba integrál egyéni és mikro-csoportos

                        tevékenységek:

    • Rajz, mintázás, kézimunka
    • Ének-zenei készségek fejlesztése
    • Környezetben szerzett élmények,

tapasztalatok rendszerezése

    • Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján
    • Testápolási teendők
    • Tízórai
    • Vers-mese-dramatikus játékok

 

10°°- 11.30°°    JÁTÉK A SZABADBAN

Csoportos vagy mikro-csoportos séta

Énekes játékok az udvaron

Mozgásos játékok, edzés

11.30°°- 12.30°°  Ebéd

                       Testápolási teendők

12.30°°-14.30°°  Pihenés, alvás mesével, altatóval

14.30°°-15°°   Testápolási tevékenységek

     Uzsonna

15°°-16°°   JÁTÉK A CSOPORT SZOBÁBAN

Részképességek fejlesztése egyéni formában 

 

Az óvodánkban ünnepelhető jeles napok

Szeptember 30.: Benedek Elek nap

Októberben: Idősek köszöntése

Őszköszöntő

Advent (nov. 30. utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig)

Karácsony

Farsang (Vízkereszttől - Hamvazószerdáig)

Március 15.

Tavaszköszöntő

Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltése következő vasárnap)

Anyák napja

Gyermeknap (május)

Évzáró - iskolába menők búcsúztatása

A hagyományápolás ajánlott tartalmai:

Minden jeles napot hosszabb előkészülettel vezetünk be, melyhez változatos tevékenységeket biztosítunk.

Az együtt játszással, tervezgetéssel biztosítjuk azt, hogy a várakozás időszaka örömteli, izgalmas legyen.

Magát az ünnepet a vidám hangulatú, felszabadult együttlét jellemzi.

Szeptember: Benedek Elek nap ? az intézmény névadójának - ünneplése:

Szoros kapcsolatot tartunk az ácsteszéri társóvodával. Közös programokat szervezünk, amely során a ?leendő osztálytársak? ismerkedhetnek egymással.